Предишен вид: Plebeius argyrognomon Следващ вид: Plebeius anteros Към видовия списъкКъм началото

Plebeius dardanus (Freyer, 1844)   

Синевка на Дряновски

Име в Tolman & Lewington (1997): Agriades pyrenaicus dardanus

Систематика: Mоите проучвания (Kolev, в печат) показват, че dardanus е различен вид от P. pyrenaicus, който се среща само в северна Испания и южна Франция.

Ареал: Много локален на Балканския п-ов и в степите на източна Украйна и южна Русия, широко разпространен в планините на Турция, Задкавказието и Кавказ.

Разпространение в България: Aлиботуш и среден Пирин, от 1700 до 2212 м надм. вис.

Биотоп: Каменист карстов терен с рядка ниска растителност.

Биология: Едно поколение от края на юни до август. Гъсениците се хранят с Androsace villosa L. (Primulaceae) (Tolman 1997).

Стeпен на застрашеност: Този забележителен и рядък вид има много ограничен ареал в България, и въпреки че засега не е директно застрашен, трябва да се смята за уязвим. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 
 
 

Предишен вид: Plebeius argyrognomon Следващ вид: Plebeius anteros Към видовия списъкКъм началото